De Stadscollectie Antwerpen is een levendig eerbetoon aan de kunstenaars die de stad Antwerpen kleur geven. Van opkomend talent tot gevestigde namen, deze collectie belicht lokale creativiteit, maar ook de wereldwijde invloed van de Antwerpse kunstscene. Welkom!

Lippenstift en Gasmaskers – De Stadscollectie Antwerpen

13 February - 18 April 2021
M HKA, Antwerpen

Een presentatie met werk van Nel Aerts, Els Dietvorst, Bendt Eyckermans, Maika Garnica, Mashid Mohadjerin, Nadia Naveau, Otobong Nkanga, Imge Özbilge, Perry Roberts, Adrien Tirtiaux, Charline Tyberghein, Philippe Van Wolputte, Mathieu Verhaeghe, Guy Woueté en Cindy Wright.
 

De stad Antwerpen start met de uitbouw van een stadscollectie hedendaagse kunst. De beeldende kunst wordt in langdurige bruikleen gegeven aan het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), dat de collectie samen met de stad zal uitbouwen. In het eerste jaar gaat bij de aankoop van de nieuwe collectie extra aandacht naar jonge kunstenaars die in Antwerpen wonen, waarvan het oeuvre volop in ontwikkeling is, maar nu reeds als een referentie voor de toekomst wordt beschouwd. Zo krijgen ze – vandaag door COVID nog urgenter dan anders – een duw in de rug, zowel financieel als inzake waardering.
 

Antwerpen is de stad bij uitstek van de avant-garde, met een diverse kunstenaarsgedreven kunstscène die internationaal gericht is, en ook hier het internationale heeft laten plaatsvinden. Deze kunstscène is eveneens een basis geweest voor internationale ontwikkelingen, via commerciële galerieën en publieke initiatieven van wereldniveau. In het verleden vertaalde dit zich slechts zeer fragmentair in patrimoniumopbouw. Daarom start de stad Antwerpen nu met de uitbouw van een stadscollectie. Ze maakt daarbij gebruik van de expertise en capaciteit van het M HKA en versterkt die op deze manier ook in de collectieverwerving en -uitbouw.
 

De Stadscollectie wil niet alleen een divers en internationaal hedendaags kunstpatrimonium opbouwen, maar bovenal kunstenaars die met Antwerpen verbonden zijn, waarderen en ondersteunen – en daarmee samenhangend, galerieën en publieke initiatieven die hedendaagse kunst in Antwerpen publiek maken, zichtbaarheid geven.
Er wordt niet gestreefd naar een zo uitgebreid of volledig mogelijke collectie, maar naar beperkte, gerichte keuzes van werken of ensembles van museaal niveau, die het bredere landschap indiceren. De collectie zal zich over de jaren heen geleidelijk ontwikkelen, zodat opname erin op zich reeds een teken van waardering wordt.
 

De Stadscollectie is meer dan een verzameling lokale kunstenaars. Ze wil er ook de aandacht op vestigen hoe de recente internationale kunstontwikkelingen in Antwerpen een voedingsbodem hebben gevonden en dit tot vandaag blijven doen. Zo bestaat de intentie om buitenlandse kunstenaars aan te kopen als dat sleutelkunstenaars zijn voor galerieën in Antwerpen vandaag. Tegelijk beseft de stad dat haar eigen kunstenaars deel zijn van dat internationale beeld. Ook daar wil De Stadscollectie niet enkel investeren in gevestigde namen, maar net zo goed in het werk van opkomend talent, en voor dit eerste jaar wordt dit zelfs de voornaamste focus – die steun is nu immers nog urgenter dan anders.
 

Schepen Nabilla Ait Daoud: "Met het nieuwe opzet van een Stadscollectie beeldende kunst hebben we een beleidsinstrument waarmee we in één klap verschillende doelstellingen realiseren. Om te beginnen is het natuurlijk een steun aan het M HKA, dat in het vooruitzicht van de nieuwbouw zijn verzameling verder wil versterken. Tegelijkertijd verhelpen we echter aan een eigen tekort. Antwerpen heeft een fenomenale beeldende kunstscène waar veel internationale topkunstenaars landen. In het verleden werd dat spijtig genoeg amper vertaald in patrimonium. Daar willen we nu een inhaalbeweging maken. Die investering zal ook de galerijen en publieke initiatieven waarderen en ondersteunen die hedendaagse kunst in Antwerpen publiek maken, door hun engagementen een duurzame plaats te geven. En aankopen zijn natuurlijk een steun aan kunstenaars, zowel financieel als in termen van waardering. Daarom willen we ook gericht jongere kunstenaars opnemen. Dit eerste jaar wordt dat zelfs de voornaamste focus, die steun is nu immers nog urgenter dan anders."
 

M HKA-directeur Bart De Baere: "Beeldende kunstenaars zijn minder in loondienst dan podiumkunstenaars, ze werken minder met tijdelijke contracten en kunnen maar voor een lager percentage terugvallen op het kunstenaarsstatuut als vangnet. Mede daarom keken we als M HKA in deze maanden bewust of we via bijkomende initiatieven extra aandacht aan hen konden geven. Dat zijn nooit meer dan druppels op een gloeiende plaat maar elke druppel helpt nu toch. We gingen daarom graag mee met het voorstel van schepen Nabilla Ait Daoud om in deze omstandigheden bij de eerste aankopen voor de nieuwe stadscollectie extra aandacht te geven aan jonge kunstenaars die in Antwerpen wonen."


Raadpleeg de brochure HIER

Items